As of August 17, 2023, the Learn to Return website will no longer be maintained with up-to-date information and resources.

The DOH Testing in Schools website is now your go-to online resource for school testing.

Learn to Return primary logo in white

Xét nghiệm COVID-19 cho các trường K-12 ở Tiểu Bang Washington

A young boy holds a green apple and points to information on COVID-19 testing.

Mở cửa trường học an toàn cho học sinh

Xét nghiệm COVID-19 cho các trường K-12 là một trong những biện pháp bảo vệ tốt nhất để phòng chống các đợt bùng phát và tránh việc phải đóng cửa trường học. Chúng tôi cung cấp các giải pháp xét nghiệm tùy chỉnh, miễn phí cho các trường công lập, tư thục và bộ lạc ở Tiểu Bang Washington để tối đa hóa việc học trực tiếp và giảm thiểu gián đoạn do COVID-19 gây ra.

Sử dụng phương pháp xét nghiệm hiện đại

Các nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm của chúng tôi đã được Department of Health Tiểu Bang kiểm tra và đại diện cho công nghệ xét nghiệm COVID-19 tốt nhất. Từ tuyển chọn các xét nghiệm nhanh kháng nguyên đến xét nghiệm PCR ở miệng và mũi, chúng tôi cung cấp cho các trường học nhiều công nghệ xét nghiệm hiện đại. Quý vị có thể kết hợp các loại xét nghiệm cho phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

A teenage girl with pink hair stands next to information about COVID-19 testing vendors.
A young girl in a red dress balances school textbooks on her head.

Giúp đỡ đội ngũ hỗ trợ cộng đồng

Nhân viên trường học đã nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ học sinh và cộng đồng nhà trường trong suốt đại dịch. Chúng tôi giảm bớt gánh nặng này bằng cách giúp cho việc xét nghiệm tại trường trở nên dễ dàng thực hiện và duy trì lâu dài. Người quản lý chương trình Learn to Return (L2R, Tìm Hiểu để Trở Lại) của chúng tôi phối hợp chặt chẽ với quý vị để xây dựng chiến lược xét nghiệm, quản lý vật tư thiết bị, đào tạo nhân viên xét nghiệm, v.v.

Dành thời gian cho những điều quan trọng

Mục tiêu chung của chúng ta là tối đa hóa thời gian học tập, thể thao, ban nhạc, sân khấu, câu lạc bộ tranh biện, sự kiện xã hội và các hoạt động ngoại khóa khác của học sinh và nhân viên. Đại dịch đã cho chúng ta bài học rằng việc trường học bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng và gây căng thẳng không cần thiết cho các gia đình. Điều cần thiết là các gia đình phải hiểu và hỗ trợ các chương trình xét nghiệm tại trường học của con mình và chúng tôi cung cấp cho các trường tài nguyên truyền thông mà họ cần để vận động sự tham gia của những người chăm sóc.

A young black boy wearing a medical mask holds a stack of books with a green apple on top
A young white boy with brown hair laughs and gives two thumbs up

Thông báo cho đội ngũ tuyến đầu

Nhân viên xét nghiệm tại trường là lực lượng bảo vệ tuyến đầu chống lại sự lây lan của COVID-19 trong trường học. Họ cần thông tin rõ ràng và kịp thời về hướng dẫn của trường, quy trình xét nghiệm và xu hướng diễn biến trên các bản tin. Bản tin của chúng tôi cung cấp thông tin mới nhất về xét nghiệm COVID-19, vắc-xin, hướng dẫn trên toàn tiểu bang, v.v. cho nhân viên nhà trường ở cấp khu học chánh và tòa nhà.

Vượt qua đại dịch

Trở lại trạng thái bình thường không có nghĩa là vi-rút đã biến mất vĩnh viễn. Chương trình xét nghiệm tại trường học có thể nhanh chóng ngăn chặn các đợt bùng phát trước khi chúng bắt đầu là yêu cầu cần thiết để tự tin tiếp tục triển khai. Biến L2R trở thành một phần trong chiến lược phòng chống đại dịch của quý vị.

578

TRƯỜNG K-12 ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH L2R

340,507

XÉT NGHIỆM PCR ĐƯỢC TIẾN HÀNH

4,4 TRIỆU

BỘ XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN ĐƯỢC PHÂN PHỐI

578

K-12 Schools enrolled in L2R

340,507

PCR Tests Conducted

4.4 million

RAPID ANTIGEN TESTS DISTRIBUTED

Learning Network logo in white with illustrated lightbulb
Learn to Return Toolbox logo
Impact Fund logo in white
Learn to Return Guidance logo